bắn hỏng
1.げきさいする 「撃砕する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TOÁIサイ
KÍCHゲキ