bản hợp đồng
1.けいやくしょ 「契約書」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ƯỚCヤク
THƯショ
KHẾ,KHIẾTケイ