bạn hữu
1.ゆうじん 「有人」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHÂNジン、ニン
HỮUユウ、ウ