bần huyết
1.ひんけつ 「貧血」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HUYẾTケツ
BẦNヒン、ビン