bản in đúc
câu, diễn đạt
1.かみがた 「紙型」 [CHỈ HÌNH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỈ
HÌNHケイ