bản in thêm
câu, diễn đạt
1.ぞうさつ 「増刷」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LOÁTサツ
TĂNGゾウ