bản kê hàng trong khoang
1.ふなにもくろく 「船荷目録」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MỤCモク、ボク
LỤCロク
THUYỀNセン