bần khổ
1.ひんく 「貧苦」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẦNヒン、ビン
KHỔ