bán kính
danh từ
1.はんけい 「半径」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÁNハン
KÍNHケイ