bán kỳ
danh từ
1.はんき 「半期」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÁNハン
KỲキ、ゴ