bàn là điện
1.でんきあいろん 「電気アイロン」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIỆNデン
KHÍキ、ケ