bàn là hơi
1.じょうきあいろん 「蒸気アイロン」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHƯNGジョウ、セイ
KHÍキ、ケ