bàn làm bếp
danh từ
1.ちょうりだい 「調理台」 [ĐIỀU LÝ ĐÀI]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐÀIダイ、タイ
ĐIỀUチョウ