bạn lãnh
1.さいのう 「才能」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÀIサイ
NĂNGノウ