bản lãnh
1.ほんりょう 「本領」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẢN,BỔNホン
LÃNH,LĨNHリョウ