bán lúa khi còn non
câu, diễn đạt
1.あおたがい 「青田買い」 [THANH ĐIỀN MÃI]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIỀNデン
MÃIバイ
THANHセイ、ショウ