bán lượng lớn
1.たいりょうはんばい 「大量販売」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MẠIバイ
PHIẾNハン
LƯỢNGリョウ
ĐẠIダイ、タイ