bán nguyên âm
danh từ
1.はんぼいん 「半母音」 [BÁN MẪU ÂM]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MẪU
BÁNハン
ÂMオン、-ノン、イン