bán nguyệt
danh từ
1.はんつき 「半月」 [BÁN NGUYỆT]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGUYỆTゲツ、ガツ
BÁNハン