bản nhạc
danh từ
1.がくふ 「楽譜」​​
2.かきょく 「歌曲」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CA
LẠC,NHẠCガク、ラク、ゴウ
KHÚCキョク
PHỔ