ban nhạc Beatles
danh từ
1.ビートルズ​​

Thảo luận, đóng góp