bản nhạc hai giọng ca hay hai loại nhạc khí
1.デュオ​​
câu, diễn đạt
2.デュエット​​

Thảo luận, đóng góp