bản nhạc hai giọng ca hay hai loại nhạc khí
câu, diễn đạt
1.デュエット​​
2.デュオ​​

Thảo luận, đóng góp