bản nhạc nổi tiếng
câu, diễn đạt
1.めいきょく 「名曲」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DANHメイ、ミョウ
KHÚCキョク