bản niêm yết các thông báo
1.けいじばん 「掲示板」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỊジ、シ
YẾTケイ
BẢN,BẢNGハン、バン