bán nước
1.ばいこく 「売国」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

QUỐCコク
MẠIバイ