bàn phẫu thuật
danh từ
1.しゅじゅつだい 「手術台」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐÀIダイ、タイ
THUẬTジュツ
THỦシュ、ズ