bản phụ
1.ふくほん 「副本」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẢN,BỔNホン
PHÓフク