bản quốc
danh từ
1.ほんごく 「本国」​​
2.とうこく 「当国」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

QUỐCコク
ĐƯƠNGトウ
BẢN,BỔNホン