bán rong
1.なかうる 「中売る」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRUNGチュウ
MẠIバイ