bản tâm
1.ほんしん 「本心」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÂMシン
BẢN,BỔNホン