bạn tâm giao
danh từ
1.なかよし 「仲好し」 [TRỌNG HẢO]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRỌNGチュウ
HẢOコウ