bắn tên
động từ
1.はっしゃ 「発射する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XẠシャ
PHÁTハツ、ホツ