bàn thạch
1.いたいし 「板石」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THẠCHセキ、シャク、コク
BẢN,BẢNGハン、バン