bản thân mình
danh từ
1.じぶん 「自分」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÂNブン、フン、ブ
TỰジ、シ