bán thành phẩm
1.はんせいひん 「半製品」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHẾセイ
BÁNハン
PHẨMヒン、ホン