bản thành tích
1.せいせきしょ 「成績書」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÍCHセキ
THÀNHセイ、ジョウ
THƯショ