bản thảo thơ
danh từ
1.えいそう 「詠草」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THẢOソウ
VỊNHエイ