bàn thấp
1.ざたく 「座卓」 [TỌA TRÁC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRÁCタク
TỌA