bản thông báo chuyển đi từng nhà
1.かいらんばん 「回覧板」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỒIカイ、エ
BẢN,BẢNGハン、バン
LÃMラン