bán thử
1.ためしばいばい 「試し売買」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MẠIバイ
MÃIバイ
THÍ