bán tín bán nghi
1.はんしんはんぎ 「半信半疑」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÁNハン
NGHI
TÍNシン