bàn tính
danh từ
1.そろばん 「算盤」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TOÁNサン
BÀNバン