bạn tình
1.ゆうあい 「友愛」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ÁIアイ
HỮUユウ