ban tổ chức cán bộ chính phủ
câu, diễn đạt
1.せいふじんじいいんかい 「政府人事委員会」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỘIカイ、エ
SỰジ、ズ
VIÊNイン
PHỦ
NHÂNジン、ニン
ỦY
CHÍNH,CHÁNHセイ、ショウ