ban tối
1.ゆうがたに 「夕方に」​​
2.よる 「夜」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỊCHセキ
DẠ
PHƯƠNGホウ