bán tốt
động từ
1.うれる 「売れる」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bán tốt

1. có thể bán được giá cao
よい値段で売れる

Kanji liên quan

MẠIバイ