ban trưa
danh từ
1.しょうご 「正午」​​
2.ひる 「昼」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHÍNHセイ、ショウ
TRÚチュウ
NGỌ