bắn tung toé
động từ
1.しぶく 「し吹く」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XUY,XÚYスイ