bản tường thuật
danh từ
1.もうしいれ 「申し入れ」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬPニュウ、ニッ
THÂNシン