ban văn hoá
1.ぶんかぶ 「文化部」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VĂNブン、モン
BỘ
HÓAカ、ケ